Bilderna från Umeå :)

Freda kväll (::
Hitta snygga speglar vi mäcken!
Mmm shopping!!
Lörda kväll :)
Ååååh mina bebisar!!
Nam!
Blev lite trött på hemvägen :pp
 
 

Hemma :))

Shoo!
 
Nu ha ja komi hem från umeå. De va en helt aaaaassåm helj me massor me skratt o go mat o sällskape va najjs! Lite trött e ja ju no efter den här heljen men som tur e ja ledi imoron å. Behöver ja säj att ja shoppa massor! Lr de kännsta som massor men nu då ja e hem känns de int så myki nå mer :D Men ja köpt nu en jacka, shorts , klänning top skor x2 o massa annat :p Jepp bilder från shoppingen o allt annat kmr nån annan dag fö ja orkar lägg nå ida :D Nu ska ja typ si på film o ta de lungt! Syns i moro!
Haha L lärd oss o lite vietnamesisk så:
MOO HÄI BA JÅÅ! 
 
 

Tjena!

Shoo!
 
Nu ha ja äntligen sluta jobbet kl 18 o just äti fädit. Ida blire ti pack fädit o färg håre :) Jeeijjj ska bli så najs ti fa imoron! Vi va 4 av 5 i jobb ida som far imoron så vi had all helt feelis xD. Jepp. Synd bara att ja e rikti trött nu så jha sku ba vila ligg på soffan resten av kvälln men nee de går ju int :p Just just båten far 9 imoron från vaasa så vi far typ 7 så ja måst som stida opp 6. Huhhu de låter lite jobbit! :D Men nu ska ja si ett avsnitt av himym före ja börj va aktiv igen :D
Pussåhej!
 
Oj måst no sejj att ja saknar vintern lite :D Sku no sita fint me ti fa o kör me hundana på isen lite igen :)

I'm back!

Shoo!
 
Nåjaa nu e ja tibaks. Ha blogga lite dålit den senast tiden fö ja ha had så jääkla myki, jobb o massaor andra grejjer som man ska hinn me. Nå ida har ja iaf ledit! Så ida ska ja råk J o jöra nå, städa, pack ti Umeå :))), o massa andra saker som ja int nu fö tillfälle kmr ihåg :D Jepp Igår besto min dag av typ jobb från 16-00 å före de hann ja no int så rikti myki. Åååh längtar så ti få slipp ti Umeå nu ja ska shopp såååååå myki x)) Å ha lite loma från jobb! E så i behov av loma!! Jepp men nu ska ja börj städa om ja ska hinn nå alls ida :D
Pussåhej!
 
När ja börja gå igenom bilderna från lördan visa de sei att ja int had en enda normal bild :D
Här sa F åt me att ja sku kör moped :D
 

Skönt me månda igen!

Shoo!'
 
Äntligen månda igen! Jobba igår kväll plus att vi va ut i lördast som va hejlt najs o sjukjt knäpp :D Jepp så ja mådd ju lagom bra igår efter x antal tequila men lyckast på nå sätt börj må ganska bra tills ja sku ti jobb :D Jepp ida ha ja bvari me T o sima o på lenkki. O nu ha vja o N just äti o sitt film o snart ska ja masser o sen blir de jobb. Blää har jobb imoron o. Tur att vi ska ti Umeå på fredan så får ja lite miniloma då e så i behov av ledit nu :D Jepp de va de. Nu ska ja chill. Pussåhej!

Har int tid ti lägg nå bilder just nu så de blir nån annan dag :p

Lördag.

Shoo!
 
Ida ha vari en najjsi dag hittlis. Föst va ja på jobb 9-15 men´de va no int så kul men :P. Jepp sen fo vi ti pippis (pappas :D) ut me hundana o i bastu ikv ska ja ut å nu e ja o F vi vårt o ska börj ställ oss så småningom. Jepp de va de. Pussåhej leverpastej!
 
 
 

Åhh mitt hjärta går sönder! :D

Alltså mitt hjärta går sönder varje gång ja sir den här filmen!
Den e så braa!

Hemma kväll.

Shoo!
 
Ida ha ja vari på jobb. Huhh va myki folk de va! Jepp så nu e ja så där lagom slut o ska ta o chill resten av dan. Ska snart på iltalenk me doggen o efter de e de no tvn som kallar :D Jepp måst ju va pigg å kry imoron då ja börj 9 :(. Jepp men sen blir de utgång! (:: Ska no fösök ti ta de lugnt men int bruk de ju allti slut som ja tenkt :D Jepp men nu ska ja fara. Pussåhej!!
 

Gokväll! (:

Helloi!
 
Ida ha vari en najs dag än en gång. Jepp börja dan me ti fara o handel me F o sen kör henne ti fäboda var hon sku på hundsim. Sen fo ja hem, laga mat o chilla lite. Jepp sen ikv fo ja me Mc-girlsen ti J:s var vi boka biljetter ti Umeå nästa helj då vi ska fa o häls på I. Jeeij ska bli så najs! :) sen jo vi såklart ett besök på vår kära arbetsplats fö lite mat :D Jepp just kom ja hem o nu blir de ti si på lite pll förrän ja ska fa o sova då ja börj 11 imoron. Yipppiiee å de e markna!!! Blä myki folk kmr de ti vara! De va allt föridaa :D Pussåhej!
 
Åååh! Fick ju hem mitt hm paket idaa o igår kom mina grejjor från missguided å allt passa! E så nöjd!
Ja e så shopping beroend :D
 
En bild från nån dag (:

Gårdagens bilder!

Shoo!
 
Här kmr några av gårdagens bilder som var riktit najjs me goo mat o bra sällskap (:
 
 
Jag förrän vi fo :)
Namnam!
Mc-flickor :D
Hehhe :D
 
 

Aktiva dag!

Shoo!
 
Ida ha vari en bra da. Fast föst ska ja berätt va ja jo igår :D Ja va på jobb o sen fo ja me J ti olearys :D He va he :D. Jepp ida ha ja vari ledi. Så ja börja mornen me ti fa me T på lenkki o sen fo vi o sima! Sima 1km! Jeeij. Jepp sen ha ja o N vari o hjälp min mommo me ti lägg nå sommardäck nånståns o sen ha vi vari ti affärn. Jepp så nu ska ja ta de lite lugnt o äta förrän ja ska börj ställ mei fö kvällen fö vi ska me mcd-crew ti kokkola o bowl o äta ti amarillos då vi ha vari så dukti :D Jepp ska bli så goo! O sen blir de vell kanske ti fa ti mellen lite lr nå (: Imoron e ja o ledi så de e ju också najjs. Jepp men nu ska ja äta innan ja äter opp datorn. Pussåhej!
 
Jag igår :)
Janica utanfö olarris
 

Måndag.

Shoo!
 
Ida ha ja int jort så myki. Vari på jobb från 11-18. Sen ha ja komi hem o int jort så myki. Ska snart börj för N ti jobb o sen kanske si nå serie lr nåå. Väldit ohändelserik o lata dag. Jepp igår jo int ja så myki heller. To de lugnt o laga goo mat o träna lite o sen film på kvällen. Jepp. Imoron blir de jobb igen sama tid o sen ska ja råk J. Jepp de va de. Va så tråki da ida att ja int ork skriv nå mer :D Hatar att slut på kvällen fö då hinner man int jö nå najjsit :p'
Pusså¨hej!
 
Sånhäna tråkdagar längtar ja speciellt myki ti södern!! Fast int ti turkiet :D Å JA VILL VA BRUN! :D De här e somarn 2011 i Turkey  Måst ja säg att ja aldri e normal på bild :D
 
 

Hundutställning,vasa o ledit!

Shoo!
 
Ida ha vari en najs dag. Föst på mornen fo ja o N me mama, S o F på hundutställning ti vasa. Såklart måsta ja fa o shopp lite på sama gång då vi nu endå va där xD Blev nå paitor, smycken o smågrejs. Helt nöjd sen fo vi hem å så fo vi ti papis där Grappa va på skötning (: Ikv ska vi bara ta de lugnt o ta några kalla o F ska koma hit o håll oss sällskap. Jepp så najs me en ledi dag! Imoron e de ledit som står på schema. Har bara en massage inplanerat så de återstår o si va annat som hittas på imoron. Jepjep de va allt fö dagen!
PEACE OUT!
 
Snygg bild från 2011 :D i brist på annat

Simning, kaffe o plugga.

Shoo!
 
Ida ha vari en hejlt najjsi dag. Först ha ja vari på jobb var de va som vanlit. Sen fo ja o T på vår weekly simning (: Had ganska bra ork ida fast ja int alls sku had orka fa nå ti föst :p. Jepp sen ha ja laga mat o så fo ja me J på kaaffi ti ABC lr int drack vi ju nå kaffe men :D A-a nu ha ja plugga lite eftersom imoron e sista dan i skolan på vörå o vi ska ha nån prov grej. Blaah trod ja sku klar mei ett helt år utan prov men nej :D Jepp sen får ja si om ja tar själva yrkesexamen i idrottsmassage i maj. Sir no ut så. Fast de låter lite jobbit no men no e de ju bra ti ha no. Jepps nu ikv ska ja int jö så myki nå mer, si på scrubs o ta de lite lugnt me N före han far ti jobb :)
De va den dagen (: Pussåhej!
 
Dehär ha ja pyssla me ida :D

Good day!

Shoo!
 
Ida ha vari en väldit bra dag (: Fö mei bruka oftast allting skit sig men ida gick de som smort. Föst vakna ja av mei själv före 8 å böva int störas av väckaklockan! O så fick ja igår hem mitt skattegrejs som ja trod ja sko hamn å betal tibaks men ja fick tilome tibaks 40e xD Så he va ju najs o så ha ja fått lön ida!! Åså ha vi vari o handla o nu ska ja framkall nå bilder o sen e kvällen fädi. Viket betyder några avsintt av pll o iltalnk me hunden (:En helt najs dag. Imoron e de simning me T på schema o sen råk janica (: De va dagens. Pussåhej!
 
Jeeij å snart bord våra kläder rån missguided koma X)
 
Bildlös dag
 

Dagen i punktform.

Shoo !
 
Här e dagen.
 
- Fo ti jobb 11
- Sluta 18
- Fo ti F:s på kalas
- Kom hem kl 20
- Beställd kläder åt N från hm så passa på ti lägg me ett par shorts o en topp åt mei xD
 
Jepp de va de. Ha int hunni me så rikti myki annat o nu ska ja drick te o si på ett avsnitt av pll o sen fao sova. Börj 9 imoron så ): Jepp Pussåhej!
 
Di här shortsen blev de :)

Ny vecka nya mål elr hu vare?

Shoo!
 
Skönt me månda ida. Int fö att ja har nå skillna på dagana nå mer då ja bara skiftar. Meen man kan ju fösök ti koma ihåg viken dag de e :D Igår hann ja int blogg nå. Fo direkt från mornen ti nabba var vi bada bastu o sånt o sen blev de ti fara direkt ti jobb. Trodd ja :D Ja trod ja börja 4 men ja börja 5 -.- så ja fick fa hem körand igen. Jepp. Ida e städning på schema o sen jobb. Ida sku ja så ha lust ti va ledi o nu har int ja en ledi da före lörda! Jeps ida fyller systeryster så imoron ska ja på kalas ti hennes (: Ja måst ju skriv nå om nå mål o eftesom ja skriva nå sånt i rubriken :D Hatar rubriker!! Nå den här veckans mål ska vara att äta ennu strängare o inget fusk! De kan va lite svårt, men en gotteda ska ja no ha! :D Jepp men de va de nu ska ja städa :( Pussåhej!
 
Hehe snygg jag :D

Prriima skinka japjap!

Shoo!
 
Ida ha vari en najssi dag. Gårdagen va o kiva o shaka jäklit myki :D Jepp had ju tänkt att ja int sku va ut så leng men de brukar ju int gå så bra :p. Ida e ja faktist helt frisk o kry fast imorn mådd ja int så bra men he gick om ;D Ahh har lite ångest att ja hämta korvis mat igår på natten men va kan man :D Nu när nästa vecka börjar ska ja va ennu striktare me va ja äter! Har iaf mäcken streik nu å de går faktist ganska bra. Jepp ida ha ja o N vari o sköt hästana o bada bastu o sånt vi hällan. Nu blir de ti si nån film o ikv ti jobb! Jeeij e ju dansgala så de kmr säkert ti va megamyki folk! Blä men som tur slutar ja 3 å böv int stäng :D Jepp de va de! Pussåhej!
 
Ha en naajjs lörda!
 
Lite grundas vi mitt (:
Ähh suddi bild! (:
Hah, var e mitt fejs? Feelis! :D

Janica gästbloggar! ;D

 
woooppaaa!!
 
party on again! trodde jag fick nog i påsk då vi drack i två dagar. MEEEEN vem försöker jag lura, är man partypingla så är man.
 
trevligt är det iaf. har inte träffat P sen vet inte när. Och Anna är alltid lika gosig att hänga med!
 
Sug och svälj, trevlig hälg!
 

Ute dag!

Shoo!
 
Ida ha vari en najs dag. Föst va ja på jobb o sen fo ja o rid. Efter de fo ja o F ti pappas o kör me hundana. Va så myki snö ennu att de gick hu bra som helst :) Ååh har så hundfeber fö papi har en hund som int han behöver så vi sku kuna ta honom o han e så sööt! Fast sku ju måst si hu bra föst han sku anpass sei ti va innehund o allt sånt där o va kattena sku sej. Fst allt gick så smidit då vi to Grappa fast han va 3 då o had aldri vari in förr! Så de sku ju kua va sama nu ;D Nånää måst no faktist ta o funder fö no e de ju lite jobbit me två stor hundar så. Jepp ikv ska ja int jö så myki nå mera fö imoron ska ja ti vörå igen då :) Jepp de va dagens. Pussåhej!
 
En gammal bild från då ja o N va o kör :)

Bra dag (:

Shoo!
 
Ida ha vari en bra dag. Va på lunch me F ti Vegana som va lika gott som vanlit. Sen ha ja vari o vecko handla, städa lite o powernappa en stund xD. Jepp ikv har ja inga planer förutom lenk me doggen o ska kanski ta o yoga lite me nå program från youtube :D Jepp imoron blir de jobb från 9-13 sen o rid o nå annnat :p. Nu ska ja si på film. Pussåhej!
 
En bild på mei o Janica från igår (:

Simning & shopping (:

Shoo!
 
Igår va en najs dag. Ti föst va ja o rid, o passa på ti tvätt biln på sama gång! De va verkligen nödvändit! Jepp sen fo ja hem o sen blev de jobb. Ida e ja ledi! O sama imoron! Jeeijj! Så sällan ja har två ledi dag irad. Så nu ska ja passåpåå ti njut. Ida ha ja o T vari o sima, gaaah de va fullt me barn o pensioner så de va int en bra tid att fa på!!! Barn har ljud o gamlingar simar slöööt. Blä! Sen for vi ti mitt o beställ lite kläder från missguided x) Jeeeij me like! Sen ida ska ja råk J o vi ska hittipå nåå. Nu ska ja si ett avsnitt av pretty little liars o ta de luugnt (: Jepp he va he. Pusshej!
 
Uuh här en av grejjerna ja beställd x) alltså toppen.
 
 

akcj.blogg.se

En blogg om allt o inget :) Ideer förhoppningar o vardag (:

RSS 2.0